Câu hỏi thường gặp

Vui lòng đọc kỹ những câu hỏi thường gặp trước khi “Gửi yêu cầu” cho shop.

Tôi có thể thanh toán như thế nào ?

Bạn có thể thanh toán qua ngân hàng, hoặc giao tiền nhận hàng

Phương thức thanh toán nào được chấp nhận ?

Hiện tại Shop chỉ có 2 phương thức thanh toán, là thanh toán qua thẻ ngân hàng và thanh toán trực tiếp

How long will delivery take?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

How secure is shopping in the Online Shop? Is my data protected?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

What exactly happens after ordering?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Do I receive an invoice for my order?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Gửi yêu cầu